Bezpečnostné sprchy

V kategórii “Bezpečnostné sprchy” Vám ponúkame prehľad základných typov spŕch, ktoré sú najviac žiadané. Je to však len zlomok toho, čo máme pre Vás reálne k dispozícii, nakoľko ako jediný na Slovensku disponujeme komplexnou ponukou. Ak Vám v našej ponuke nejaký typ exteriérovej, či interiérovej sprchy chýba, kontaktujte nás na office@saprem.sk. Určite nájdeme pre Vaše potreby to najvhodnejšie riešenie.

Použitie havarijných spŕch

Ponúkané havarijné bezpečnostné sprchy či zariadenia pre výplach tváre i očí, poskytujú bezprostredne prvú pomoc pri nehodách v prevádzkach s nebezpečnými látkami. Sú navrhnuté tak, aby spĺňali prísne požiadavky priemyselných noriem. Prúd vody zriedi a odplaví z pokožky a očí škodlivé látky ako sú žieraviny, kyseliny, horiace a rádioaktívne látky… Typickým príkladom je rozliatie, vystrieknutie či rozprášenie kyselín, žieravín alebo iných nebezpečných či korozívnych látok. Práve preto je toto najlacnejšia a najúčinnejšia metóda dekontaminácie. Z dôvodu rastúceho objemu používaných chemikálií či iných nebezpečných látok sa neustále sprísňuje medzinárodná legislatíva týkajúca sa inštalácie, prevádzkovania a údržby bezpečnostných spŕch.

Ďalším častým rizikom je nebezpečenstvo vzniku požiaru, či výbuchu. Tam, kde sa používajú horľaviny a zároveň hrozí nebezpečenstvo vznietenia odevu, zabráni ťažkému, či dokonca smrteľnému zraneniu iba okamžité použitie bezpečnostných spŕch. Preto je nevyhnutné zakúpiť zodpovedajúce bezpečnostné vybavenie, ktoré potom bude vhodne umiestnené, správne nainštalované a pravidelne udržiavané.

Produkty spĺňajú, v niektorých podmienkach dokonca presahujú, štandardné normy pre bezpečnostné sprchy: STN EN 15 154 1&2.

Sprchy bez prívodu vody sa riadia normou STN EN 15 154 3&4. Ich hlavnou úlohou je okamžitá aplikácia roztoku hneď po úraze – pre viac informácií navštívte kategóriu: očné vody, prípadne nás kontaktujte na office@saprem.sk.

Zobrazujú sa výsledky 1–18 z 56