DOPREDAJ – First AID2 – stanica prvej pomoci CED7209 s očnými vodami